logo_slovaktual_upravene
Plastová a hliníková okna nejvyšší kvality


gservis_logo

Jsme partneři společnosti Gservis
Váš rodinný dům si můžete vybrat ze široké nabídky 950 projektů na www.vybersidum.cz


Proč nízkoenergetické dřevostavby

Proč nízkoenergetické dřevostavby aneb mnohé mýty ve světle faktů

Energetická úspornost


Jedním z nejpalčivějších problémů dnešní doby jsou stále rostoucí ceny energií.
Proto rozhodnutí realizovat právě nízkoenergtický nebo pasivní dům je jistou investicí do budoucnosti.
Naše domy a stavby vynikají výbornými tepelně-izolačními vlastnostmi již ve standartním provedení konstrukce (U = 0,13).
Tato hodnota prostupu tepla konstrukcí se velice blíží pasivnímu standartu (mnohé firmy používají pro stavbu pasivních domů právě stěny této hodnoty).

Nízká akumulace domu


Právě nízká akumulace domu je často paradoxně zmiňovaná jako nedostatek. Přitom opak je pravdou!
Díky kvalitní izolaci Vám drahé teplo nepohltí "hladové" a studené zdi. Topíte skutečně jen pro období, kdy je dům obývaný a nemrháte energií v době, kdy je dům prázdný.
Argumentace, že naakumulované zdi Vám vytápí obytný prostor jsou naprosto mimo realitu. Žádná zeď teplo nevytváří. Vždy musíte zeď draze a zbytečně nahřát.
Díky moderním regulacím jsme schopni velice přesně a úsporně regulovat spotřebu energie pro vytápění.

Zvuková izolace

Také zvuková izolace bývá často negativně zmiňovaná v souvislosti s dřevostavbama. Musíme opět konstatovat, že neprávem. Obvodové stěny jsou většinou vícevrstvé konstrukce.
Jednotlivé vrstvy mají různou dynamickou tuhost a právě to se významně podílí na omezení přenosu hluku.
Důležité jsou také přechody (jejich přerušení) mezi vodorovnými a svislými konstrukcemi.
Když se dřevostavba staví správně a nepodceňují se často důležité detaily tak si z hlediska prostupu hluku nijak nezadá s klasickou zděnou stavbou.
nas
nas_2
 
 
 
 
 
 

Požární odolnost


Jelikož každý ví, že dřevem se také topí, nemáme problém přijat názor, že dřevostavby musí mít "přirozeně" špatnou protipožární odolnost. Také na tomto mýtu je možné se přesvědčit,
že věci často nejsou tak, jak se zdají být...
Příčinou požáru ve většině případů nejsou stavební konstrukce, ale nějaký sekundární vliv. Většinou manipulace s otevřeným ohněm, nebo vznícení vysoce hořlavých materiálu, ze kterých je
často vyrobeno vybavení domu (záclony, nábytek apod.). V situacích, kdy k požáru skutečně dojde má právě dřevo velice dobrou odolnost proti ohni. Oheň pronikne pouze do povrchu dřevěných kontrukcí. Jeho další postup se výrazně zpomalí, protože povrchové zuhelnatění brání přístupu kyslíku, který je pro hoření nezbytný. I při vysokých teplotách je drevěná konstrukce velice odolná a zachovává si svou pevnost. Právě vysoký žár a váha betonových dílců je často příčinou zhroucení betonových konstrukcí, od kterých bychom čekali téměř nezničitelnost.


Ekologie


Dřevostavby vyrábíme téměř výhradně z přírodních, recyklovatelných a snadno odbouratelných materiálů.
Toto jsou skutečnosti, které modernímu a uvědomělému člověku pomohou při rozhodování jaký dům si nechá postavit.
Energetická nenáročnost a v konečném důsledku opět úspornost je trend, který již mnozí lidé přijali za svůj životní styl.
Tento postoj majitele domu zrcadlí zcela jistě ohleduplnost a respekt k přírodě, prostředí a okolí, ve kterém chceme žít.
V neposlední řadě však stavbou dřevostavby prospějete sami sobě realizací přirozeně zdravého bydlení, které dokáže uspokojit i nejnáročnější uživatele.

Rychlost výstavby


Poslední z námi uváděných mýtů zmíníme rychlost výstavby. Možná jste už slyšeli : "co je rychle postaveno nemůže být kvalitní".
Toto tvrzení považujeme také za silně nelogickou argumentaci.
Pokud firma věnuje dostatek péče přípravě stavby, pak se samotná realizace celkové stavby pohybuje v rozmezí 3-6 měsíců.
Tento údaj je ověřen u mnoha realizací. Nízkoenergetická dřevostavba nabízí možnost velice rychlého a přitom vysoce kvalitního bydlení.
O kvalitě realizovaných staveb se můžete přesvědčit přímo na konkrétních stavbách. Rádi Vás provedeme a probereme další důležité aspekty, které hovoří ve prospěch ekologických, nízkoenergetických staveb ze dřeva.